Vi startar opp igjen i haust med informasjonsmøte for alle elevar og føresette torsdag den 25. august kl. 18.00 i Storsalen på Midsund skule. Då blir det gjeve generell informasjon om kulturskuleåret, samt at det settast opp timeplanar for kvar enkelt lærar. Alle elevar set opp nokre aklternative tidspunkt, så skal vi prøve å få kabalen til å gå opp så godt som råd. Elevar som bur langt unna Midsund sentrum, vil bli prioritert mht ønska tidspunkt.

Vel møtt til nytt kulturskuleår!