Triona AS bil[1].png

I sommer skal Triona AS ta veibilder av kommunale veier, europaveier, fylkesveger og private veger i nye Molde kommune.

Vegnettet fotograferes med utstyr som er montert på en bil. Kameratårnet har 6 kameraer, som utløses hver femte meter på veien, utstyrt med en GPS. Når fotograferingen er ferdig har kommunen kordinatfestede 360° panoramabilder av hele vegnettet i den nye kommunen.

Nye molde kommune vil kunne bruke denne informasjonen:

  • Som et supplement til saksbehandling innenfor veg, byggesak og arealplan
  • Registeringer av elementer i og ved vegnettet
  • Bedre oversikt over tilstand på vei
  • Som et hjelpeverktøy for bedre drift og forvaltning av vegnettet

Dette er et ledd i den digitale satsingen til den nye kommunen og er ett av kommunenes digitaliseringsprosjekter.