Midsund formannskap er oppnemd som valstyre i Midsund

Leiar: Odd Helge Gangstad (SP)

Nestleiar: Frits Inge Godø (V)

Medlemmar: Inger Lise Trønningsdal (H), Adrian Sørlie (H) og Nora Helene Dyrseth Blø (AP)

Sekretær: Valansvarleg Astrid Abelseth