Midsund formannskap er oppnemd som valstyre med den endring som følgjer av krava til kjønnsrepresentasjon i kommunelova §§ 36. 37 og 38a.

Konsekvensen er att Odd Helge Gangstad (SP) går ut og vert erstatta av Anette Giæver Hoel (SP)

Leiar: Ordførar Einar Øien (FRP)

Nestleiar: Anette Giæver Hoel (SP)

Medlemmar: Oddny Lisbeth Midtbø Rød , Robin Mikal Sørlie (H) og Bjørn Wang (V)

Sekretær: Valansvarleg Astrid Abelseth