Modellen skal prøves ut i ditt distrikt.

For å måle effekten av den nye organiseringen trenger forskerne i prosjektet informasjon om befolkningen som bruker legevakt- og ambulansetjenesten.

 

 

Derfor gjennomføres det i perioden 1.februar 2019 til 31.desember 2020 en datainnsamling fra legevakt- og ambulansetjenesten i ditt distrikt. Data som samles inn gjelder din kontakt og bruk av legevakt- og/eller ambulansetjeneste.

 

Alle data vil bli slettet etter prosjektslutt.

Regional etisk komite har godkjent innsamling av opplysningene. Opplysningene vil bli behandlet i tråd med regler om personvern og taushetsplikt.

 

Dersom du ikke ønsker at opplysninger som gjelder deg skal brukes i dette prosjektet kan du trekke deg uten å oppgi grunn. Du må da kontakte oss direkte.

 

Det vil i den samme perioden også bli gjennomført frivillige, anonyme brukerundersøkelser.

 

Hvis du har spørsmål eller ikke ønsker å delta, ta kontakt på:

e-post: assp@norceresearch.no

tlf: 56 10 73 01

 

 

Mer informasjon om prosjektet, datainnsamling og dine rettigheter finner du her:

http://uni.no/nb/uni-helse/nasjonalt-kompetansesenter-for-legevaktmedisin/pilot-legevakt/

 

Med hilsen

Kommunene Midsund, Aukra,Fræna, Eide, Molde, Rauma, Nesset og Sunndal

Nasjonal kompetensesenter for legevaktmedisin (NKLM)