På valdagen 14. september må du stemme i den kommunen du er manntalsført. Du er manntalsført i den kommunen du er registrert som busett den 30. juni i 2015. Dersom du har flytta etter 30. juni, står du innført i manntalet i den kommunen du har flytta frå, sjølv om du har meldt flytting.

Vallokale:
Slik stemmer du i vallokalet
Du må ta med deg legitimasjon (feks. pass, førarkort eller bankkort med bilete). Det er ikkje nødvendig med valkort, men det forenklar arbeidet til valfunksjonærane dersom du tek det med og det går raskare for deg å stemme.