Nye søkjarar kjem rett inn i det elektroniske søknadsskjemaet vårt, Speedadmin, ved å klikke her .

 

Søknadsfrist er 15. april. Det vil vere mogleg å søkje etter denne fristen, også. Vi kan ta opp elevar heile året, dersom det er plassar ledige.

Dersom du allereie er elev, må du re-registrere deg. Du skal ha fått tilsendt ein epost med brukarnamn og passord for å kome inn på di personlege side i speedadmin. Dersom ikkje dette fungerer, kan du sende ein epost med melding om at du vil halde fram som elev til kulturskulen@midsind.kommune.no .

Vel møtt til hausten, både nye og gamle elevar!