Søk om plass i kulturskulen skuleåret 2017/2018

Søknadsfrist er sett til 20. april, men vi tek opp elevar gjennom heile året, dersom det er ledige plassar, og det passar med undervisningsopplegget.

Du kan velge mellom følgjande tilbod:

Instrumentopplæring:
Sang/ stemmebruk
Piano, keyboard, orgel
Gitar, bass, ukulele
Slagverk, korpstrommer
Fiolin, Cello
Fløyte, trompet, althorn, saksofon,  andre blåseinstrument
Torader, nybegynnar, vidarekomande
Dans:  Aldersbestemte kurs, frå 4 år og oppover
Moderne dans/ jazzdans/ hiphop
Knøttedans (4-5 år)
Kulturskulekarusell: -for elevar  6-8 år, Elevane får prøve alt gjennom året.
Produksjonsteknikk: Lyd, lys, sceneteknikk
Musikkterapi
Kor: Markato, Kulturskulekor
Visuell kunst (måling/ teikning m.m.: tidsavgrensa kurs)

Zumba: Trening/dans til fengande musikk. Det vil bli informert spesielt om dette tilbodet. Følg med på facebook, plakatar m.v.

Sjå omtale av dei ulike faga under menyen: Tilbod i kulturskulen

Lenke til det elektroniske søknadsskjemaet vårt: https://nomidsund.speedadmin.dk/tilmelding#

VELKOMMEN TIL NYTT KULTURSKULEÅR!