Snart er det nytt kultursskuleår! Søknadsfrist for opptak skuleåret 2016/17 er 15. april. Dette er også frist for re- registrering av dei som allereie er elevar hos oss.

Aktuelle lenker:

Nye elevar: https://nomidsund.speedadmin.dk/tilmelding

Eksisterande elevar (registrering av om ein ønskjer å halde fram, bytte tilbod eller slutte): https://nomidsund.speedadmin.dk/  (det er sendt ut epost om dette, den 21. mars, med opplysningar om brukarnamn og passord)

Vi tek opp nye elevar heile året, dersom det er ledige plassar:-)

Vel møtt til nytt kulturskuleår!