Dei fleste servicefunksjonane ligg i Midsund sentrum. Her finn ein post i butikk, folkebibliotek, helsesenter og kommunehus. Av privat tenesteyting finn ein bensinstasjon, kolonialbutikkar, frisør, bank, taxisentral, elektrisk forretning, husflidsforretning, sportsforretning og kafèar.

Midsund sentrum_500x281.jpg
Bilde: Midsund sentrum
Foto: Malvin Gjendem Bjørnerem

Midsund Sentrum_2_500x281.jpg

Bilde: Midsund sentrum, mot Midøya
Foto: Malvin Gjendem Bjørnerem


Kommunen har ledig industri- og serviceareal i Stormyra industriområde, her er og djupvasskai og lagerplass for kjølecontainere.

Mot Midsund sentrum_500x281.jpg
Bilde: Mot Midsund sentrum
Foto: Malvin Gjendem Bjørnerem