Servicekontoret er kommunen sitt "ansikt utad" og er din første kontakt med kommunen. Servicekontoret skal yte service og rettleiing i høve til publikum og interne stabsfunksjonar.

Vi kan hjelpe deg med:
- informasjon/rettleiing
- søknadsskjema
- opningstider
- kommunale vedtak
- utleige av møterom
- kopiering
- motta/fordele post til einingane
- kriseinformasjon
- sal og skjenkeløyve
- kunnskapsprøve alkohollova
- etablerarprøve serveringslova
- TV-aksjon
- annonsering
- godtgjersle


Servicekontoret har sentralbordteneste, arkivteneste, posthandtering, val og sekretariatfunksjon for politiske utval. Kontorsjef er arkivansvarleg, ansvarleg for saksbehandlingssystem og opplæring knytt til dette, webansvarleg, beredskapsplanleggar og innkjøpskoordinator.

Tilsette på servicekontoret:

Konsulent Gunnlaug Tangen Telefon: 71 27 05 20
Rådgjevar - leiar sørvis Astrid L. Abelseth Telefon: 71 27 05 34
Saksbehandlar/koordinator frivilligsentral Malvin Bjørnerem Telefon: 71 27 05 33

 

Adresse Midsund kommune, Utsidevegen 131, 6475 Midsund
Telefon 71 27 05 00
Telefax 71 27 05 01
epost postmottak@midsund.kommune.no