Møter 2. halvår 2019

SAKLISTER 

2. halvår 2019

Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des

Kommunestyret

    26.   21. 19.

Formannskapet kl 09.00

    16. 26.
2.tertial2019


 

11. 21.  

Planutval(ev som Formannsk)

    16.  

 

 

 

 

 

       

 

           

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

 

 

       

Eldrerådet

 

 

       

Ungdomsrådet

 

 

       

 

 

 

       

MØTEPROTOKOLLAR

2. halvår 2019

Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des

Kommunestyret

    26.   21. 19.

Formannskapet kl 09.00

 

 

16. 26.   11.  

Planutval(ev som Formannsk)

    16.
 

 
   

 

 

 

       

 

           

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

 

 

       

Eldrerådet

 

 

       

Ungdomsrådet

 

 

       

 

 

 

       

Møter 1. halvår 2019

SAKLISTER 

1. halvår 2019

Jan.

Febr.

Mars

April

Mai

Juni

Kommunestyret kl 12.00

 

14.

NotatAutopass

28.

23.

09. Årsrapp2018

20.

Kommst Molde KST

 

14.

28.

 

16.

20.

Formannskapet kl 09.00

 

04. 14.

18.

11. 29. Årsrapp2018

09.

11. kl.15.00
Kjerringsund
Vann&avløp
Brannvern 

Formsk Molde FSK

22.

05.19.

05.19.

02.30.

14.28.

11.25.

Planutval(ev som Formannsk)

 

04.

 

29.

 

 

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

 

 

 

 

 

 

Eldrerådet

 

 

 

 

 

 

Ungdomsrådet

 

 

 

 

 

 

Fellesnemnda

23.

22.

20.

 

29.

26.

MØTEPROTOKOLLAR

1. halvår 2019

Jan.

Febr.

Mars

April

Mai

Juni

Kommunestyret kl 12.00

 

14.

28.

23.

09.

20.

Kommst Molde KST

 

14.

28.

 

16.

20.

Formannskapet kl 09.00

 

04.

18.28.

29.

09.

3.

Formsk Molde FSK

22.

05.19.

05.19.

02.30.

14.28.

11.25.

Planutval(ev som Formannsk)

 

04.

 

 

 

 

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

 

 

 

 

 

 

Eldrerådet

 

 

 

 

 

 

Ungdomsrådet

 

 

 

 

 

 

Fellesnemnda

23.

22.

20.

 

29.

26.

Møter 2. halvår 2018

SAKLISTER 

2. halvår 2018

Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des

Kommunestyret kl 17.00

    6. 3.
Tertial 2.
NB: Ny dato
8.
Pensjonkasse
13.
Budsjett

Formannskapet kl 17.00

  27. 27. 6.
24.
Tertial 2.

3.
29.
Pensjonkasse

8.
26.
Budsjett
13.

Planutval(ev som Formannsk)

    6.
24.
3.
29.

26.
Klagenemnd 26.

 

Oppvekst- og kulturutvalet

 

 

       

Helse- og omsorgsutvalet

           

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

 

 

28.   30.  

Eldrerådet

 

24.

28.   30.  

Ungdomsrådet

 

27.

    4.  

Naturbruksnemnda

 

 

       

MØTEPROTOKOLLAR

2. halvår 2018

Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des

Kommunestyret kl 17.00

    6. 3.
NB: Ny dato
8. 13.

Formannskapet kl 17.00

 

27.
27.

6.
24.
3.
29
8.
26.
13.

Planutval(ev som Formannsk)

    6.
24.
3.
29.
26.  

Oppvekst- og kulturutvalet

 

 

       

Helse- og omsorgsutvalet

           

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

 

 

28.   30.  

Eldrerådet

 

24.

28.   30.  

Ungdomsrådet

 

27.

    4.  

Naturbruksnemnda

 

 

       

 

Møter 1. halvår 2018

SAKLISTER 

1. halvår 2018

Jan. Feb. Mars April Mai Juni

Kommunestyret kl 17.00

25. 8. 15.   3. 21. 

Formannskapet kl 17.00

8. 29. 8. 7. 7. 15. 23.  

11. Årsrapp2017

1.tertial2018

Planutval(ev som Formannsk)

29.   7. 15. Planbeskrivelse 23. 3. 11. 21.

Oppvekst- og kulturutvalet

 

         

Helse- og omsorgsutvalet

           

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

 

        8.

Eldrerådet

 

    20.   8.

Ungdomsrådet

11.

        8.

Naturbruksnemnda

 

         

MØTEPROTOKOLLAR

1. halvår 2018

Jan. Feb. Mars April Mai Juni

Kommunestyret kl 17.00

25. 8. 15.   3. 21.

Formannskapet kl 17.00

08. 29. 8. 7. 7. 15. 23.   11.

Planutval(ev som Formannsk)

29.   7. 15.   3. 11. 21.

Oppvekst- og kulturutvalet

 

         

Helse- og omsorgsutvalet

           

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

 

        8.

Eldrerådet

 

    20.   8.

Ungdomsrådet

11.

        8.

Naturbruksnemnda

 

         

 

Møter 2. halvår 2017

SAKLISTER 

2. halvår 2017

Aug. Sept. Okt. Nov.

Des.

Kommunestyret kl 17.00

  7. Vedl 1 Vedl 2

5. Vedl 1 Vedl 2 Vedl 3

9. VedlSak77

14.

Budsj18

Formannskapet kl 17.00

28.

25. Vedl 1. Vedl 2.
2.Tertial

5. 25. 30.

15.

27.Utvida

27.

Budsjett

14.

 

Planutval(ev som Formannsk)

28.

7. 25. 30

27. går ut

14.

Oppvekst- og kulturutvalet

 

20.
Vedl 1
Vedl 2
26.

28.
Budsjett

 

Helse- og omsorgsutvalet

25.

21.
Vedl 1

26.

30.
Budsjett
 

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

 

22.
Vedl 1
27.

30.
Budsjett

 

Eldrerådet

 

22.
Vedl 1
27.

30.
Budsjett

 

Ungdomsrådet

 

21.
Vedl 1
26.

30.
Budsjett

 

Naturbruksnemnda

 

1.

 

20.

 
 
 
MØTEPROTOKOLLAR

2. halvår 2017

Aug. Sept. Okt. Nov.

Des.

Kommunestyret kl 17.00

  7.

5.

9. 14.

Formannskapet kl 17.00

28.

25.

5. 30.

15.

27.Utvida

27.

14.

Planutval(ev som Formannsk)

 

25. 30.

27.Går ut

14.

Oppvekst- og kulturutvalet

 

20.

26. 28.

Helse- og omsorgsutvalet

25.

21.

26.

30.  

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

 

22. 27.

30.

 

Eldrerådet

 

22. 27.

30.

 

Ungdomsrådet

 

21. 26.

30.

 

Naturbruksnemnda

 

1.

 

20.

 
 
 

Møter 1. halvår 2017

 
SAKLISTER 

1. halvår 2017

Jan.

Febr.

Mars

April

Mai

Juni

Kommunestyret kl 12.00

 

9.

16. Vedl

 

4. Årsrapport 2016

 

15.
Sak 17/51

Formannskapet kl 09.00

30.

 

6. 16.

27.

 

7.   15.
Vedlegg:
1 2 3

Planutval(ev som Formannsk)

30.

 

6.

27.

 

15.

Oppvekst- og kulturutvalet

26.

 

1.

26.

 

2.

Helse- og omsorgsutvalet

26.

 

2.

 

03. 

2.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

27.

 

2. 30.

20.

 

1.

Eldrerådet

27.

 

3.

25.

 

1.

Ungdomsrådet

26.

 

2.

27.

 

12.

Naturbruksnemnda

 

3.

 

18.

 

14.

 
 
MØTEPROTOKOLLAR

1. halvår 2017

Jan.

Febr.

Mars

April

Mai

Juni

Kommunestyret kl 12.00

 

9.

16.

 

4.

15.

Formannskapet kl 09.00

30.

 

6. 16.

27.

 

7. 15.

Planutval(ev som Formannsk)

30.

 

 

 

 

15.

Oppvekst- og kulturutvalet

26.

 

1.

26.

 

2.

Helse- og omsorgsutvalet

26.

 

2.

 

03. 

2.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

27.

 

2. 30

20.

 

1.

Eldrerådet

27.

 

3.

25.

 

1.

Ungdomsrådet

26.

 

2.

27.

 

12.

Naturbruksnemnda

 

3.

 

18.

 

14.