I forbindelse med arbeidet i rusmiddelpolitisk arbeidsplan 2013-2016, blei det i 2012 søkt om midler til utvikling av kommunalt rusarbeid fra Fylkesmannen. Etter tildeling av prosjektmidler, blei det ansatt ruskoordinator i 75 % prosjektstilling fra august 2012 til mai 2013.

I denne stillinga har vi blitt ansatt:
 
60 % Ann Merete Rakvåg
15 % Beth Helen Tomren Løken
 
Vi har kontor i 1.etasje ved Midsund Omsorgssenter og treffes på telefon 71 27 05 76 eller e-post: ruskoordinator@midsund.kommune.no
 
Prosjektet skal ha både et forebyggende og et terapeutisk fokus i forhold til barn, voksne og eldre.