Rammeplan for Midsund kulturskule vart vedteke i kommunestyret i juni 2016. Vår plan er identisk med plana som vart vedteke i Norsk kulturskoleråd same år. Plana inneheld også fagplanar for dei ulike faga i kulturskulen.

Plana er tilgjengeleg her:

http://www.kulturskoleradet.no/rammeplanseksjonen/rammeplanen