Rådmannen er øvste leiar for kommunen sin samla administrasjon og har
ansvaret for å;

 

  • leie og koordinere kommunen sin samla administrative verksemd
  • sjå til at dei saker som leggjast fram for dei politiske utvale er forsvarleg utreda
  • sjå til at vedtak som vert gjort av folkevalde organ vert sett i verk

Einingsleiarane og stab rapporterer til rådmannen om si verksemd.

 

 

 

Rådmann Ketil Ugelvik
Adresse

Midsund kommune,

Utsidevegen 131,

6475 Midsund

Telefon 71 27 05 35 
Mobiltelefon 48 89 31 48
epost

ketil.ugelvik@midsund.kommune.no

   

 

 

Sist oppdatert: 18.02.16