Du finn ei oversikt over dei politiske utvala i menyen til venstre.

Klikk på dei utvala du vil lese meir om. Her finn du òg bilde av medlemane med telefonnummer, mobilnummer og epostadresser.


Nettstad for folkevalde - www.folkevalgt.no