Fredag 11.01.19     kl. 0800 – 1500

Fredag 08.02.19     kl. 0800 – 1500

Fredag 15.03.19     kl. 0800 – 1500

Det er skrive ein samarbeidsavtale mellom politdistriktet og Midsund kommune om å opprette Politikontakt.

Kort fortalt skal politikontakten ha fokus på kriminalførebyggjande arbeid, der politikontakten skal vere eit bindeledd mellom politi og kommune for å bistå med samordning av førebyggjande tiltak.