Formålet er å regulere område til fritidsbustader.

Forslagstiller er:

Per Kåre Ræstad

Planområde grenser til fylkesveg 668 (utsidevegen)

 

Eventuelle innspel til reguleringsarbeidet må være sendt til Midsund komme, Utsidevegen 131, 6475 Midsund innen  11.12.2017.

Spørsmål om reguleringsarbeidet kan rettast til: Elin-Grete Vatnehol tlf.93027581

Innspel sendast til postmottak@midsund.kommune.no