Vakant

Rådgjevar oppvekst skal på vegne av rådmannen, å yte fagleg støtte til leiarar innan skule, barnehage, musikkskule, vaksenopplæring, logopedi og bibliotek.

 

Rådgjevar oppvekst Siv Janne Håseth-Eik
Adresse

Midsund kommune,

Utsidevegen 131,

6475 Midsund        

Telefon 71 27 05 32
Telefax 71 27 05 01
epost siv.haaseth-eik@midsund.kommune.no
   
   

 

 

 

 

Sist oppdatert: 30.11.15