Medlem:  Varamedlem:
Kolbjørn Ove Stølen (H) 1. Bjørn Wang (V)
Inga Kristine Godø (V) 2. Sissel B. Henriksen (AP)
Tonny Bugge (AP) 3. Rolf Heggdal (V)
Per Steinar Orvik (KRF) 4. Asbjørn Tøssebro (H)
Randi Anna Hånes (H) 5. Ann Elin Høgseth (SP)
Rolf Kristiansen (FRP)  
Anette Giæver Hoel (SP)  

 

Leiar:            Kolbjørn Ove Stølen (H)
Nestleiar:      Inga Kristine Godø (V)