Midsund er mellom dei kommunane i Møre og Romsdal som relativt sett er mest avhengig av av fiske og havbruk. Det er ein aktiv fiskerikommune med fleire havgåande fiskeribåtar.

Fiske, oppdrett, jordbruk og havrelatert mekanisk industri er hjørnesteinane i det lokale næringslivet og har gjeve grunnlag for busetjing og utvikling i øysamfunnet. 

Klikk her for å sjå gul.no sin liste over alle bedrifter i Midsund


oppdrett
sveising


Sist oppdatert: 24.01.06