MUSIKKTERAPI - Når gleda er målet!
 
I musikkterapi-timane tar vi utgangspunkt i den enkelte eleven sitt funksjonsnivå og interesser.


I fellesskap finn vi fram til songar som eleven liker og kan delta på. Enkle musikkinstrument, sangleik, rytme og dans er også aktuelt. Det er berre fantasien som stopper oss!