Dette skiltet vil bli plassert der stien begynner:

Midsundtrappene.jpgParkering Midsundtrappene.pdf