Går du i 1.- 4. klasse og har lyst til å synge i kor? Kulturskulekoret KORkult har plass til fleire. Koret er etterspurt, og har fleire opptredner i løpet av året, i tillegg til kulturskulen sine arrangement.