Kommunen har gode kommunikasjonar frå fastlandet.

Byane Molde og Ålesund ligg ikkje langt unna og godt ferjesamband gjer vegen kort til Midsund.
 

ferjebuss  .jpg"

Fergestrekningane Solholmen - Mordalsvågen og Dryna - Brattvåg har hyppige avgangar.
Frå Molde til kommunesenteret tek reisetida 45 minutter inklusive ei ferje som tek 10 minutter over.
Reisetida frå Ålesund er 75 minutter innklusive ferje som tek 20 minutter av reisetida.
 

Bussrute for Midsund.


Klikk på desse linkane for informasjon om rutetider med ferje og buss:

Ferje:    Fjord 1
Buss:    Fram Møre og Romsdal
 
Hurtigruta legg til kai to gonger for dag både i Molde og Ålesund.

Næraste flyplass er Molde lufthavn - Årø og Ålesund lufthavn - Vigra.