helge_liste_150x183
Ordførar Helge Orten
(Høgre)

Adresse: Ugelvik, 6475 Midsund
Tlf privat: 71 27 91 24
Tlf arbeid: 71 27 05 31
Mobil: 92 68 74 48
e-post: helge.orten@midsund.kommune.no
Yrke:Ordførar

 

Magne Reiten_150x200

Varaordførar Magne Reiten
(Senterpartiet)

Adresse: Nord-Heggdal, 6475 Midsund
Tlf privat: 71 27 87 08
Tlf arbeid: 71 25 80 00
Mobil: 95 72 90 13
e-post: magne.reiten@domstol.no
Yrke: Jordskiftedommar

 

Evy Mette Risvik_150x200
Evy Mette Risvik
(Høgre)

Adresse: Akselvoll, 6475 Midsund
Tlf privat: 71 27 99 98
Tlf arbeid: 71 27 80 00
Mobil: 97 07 29 20
e-post: evy@midsundelektro.no
Yrke: Rekneskapsmedarbeidar

Halstein Solvang_150x200
Hallstein Solvang
(Høgre)

Adresse: Ugelvik, 6475 Midsund
Tlf privat: 71 27 99 40
Tlf arbeid: 95 06 56 70
Mobil: 95 06 56 70
e-post: h-solvan@online.no
Yrke: Skipsførar

Lars Jarle Jenset_150x200

Lars Jarle Jenset
(Høgre)

Adresse: Midsund, 6475 Midsund
Tlf privat: 71 27 96 50
Tlf arbeid: 48 29 45 15
Mobil: 48 29 45 15
e-post: larsjarle@jenset.org
Yrke:
   Reder

Aslaug Sanden_150x200
Aslaug Jenset Sanden
(Høgre)

Adresse: Ko, 6475 Midsund
Tlf privat:     71 27 97 61
Tlf arbeid:    71 27 81 40    
Mobil:        93 60 40 59
e-post:      aslaug.sanden@midsund.kommune.no
Yrke:         Sekretær

 

 

Roy Heggdal_200x150
Roy Heggdal
(høgre)
 
Adresse: Sør-Heggdal, 6475 Midsund
Tlf. privat: 71 27 90 15
Tlf. arbeid: 905 42 828
Mobil: 905 42 828
Yrke: Inspeksjonskonsulent
Eva Tangen_150x200

Eva Tangen
(Senterpartiet)

Adresse: Aksla, 6475 Midsund
Tlf privat: 71 27 92 72
Tlf arbeid: 71 27 0
Mobil: 40 04 38 78
e-post: eva.tangen@tele2.no
Yrke: Konsulent, Helse og omsorg

 

Helge Lken_150x200
Helge Løken
(Senterpartiet)
 
 

Adresse: Kolbeingjerdet, 6475 Midsund

Tlf privat:
Tlf arbeid:
Mobil: 95 82 53 37
Yrke:
 
 
 

 

Odd Helge Gangstad_150x200
Odd Helge Gangstad
(Senterpartiet)

Adresse: Søre Midøy, 6475 Midsund

Tlf privat: 71 27 99 13
Tlf arbeid:
Mobil: 40 28 71 12
Yrke: Gardbrukar
 
 
Per Hvard Klauset_150x200
Per Håvard Klauset
(Senterpartiet)

Adresse: Klauset, 6475 Midsund

Tlf privat:  71 27 87 85
Tlf arbeid:
Mobil:       975 69 459
Yrke: Pensjonist
Jonny Hagset_150x200

Johnny Hagset
(Arbeidarpartiet)

Adresse: Nord-Heggdal, 6475 Midsund
Tlf privat: 71 27 83 00
Tlf arbeid: 71 20 37 83
Mobil: 93 44 24 00
e-post: johnny.hagset@choice.no
Yrke: Rekneskap/butikk

 

Line Akselvoll
(Arbeidarpartiet)

Adresse: Midsund, 6475 Midsund
Tlf privat:
Tlf arbeid:  
Mobil:
e-post: 
Yrke:
Arnstein Misund_150x200
Arnstein Misund
(Kristeleg Folkeparti)

Adresse: Midsund, 6475 Midsund
Tlf privat: 71 27 98 33
Tlf arbeid: 71 27 81 10
Mobil: 90 92 87 77
e-post: arnstein.misund@sbm.no
Yrke: Banksjef

Eli Linda Nesje_200x150
Eli Linda Nesje
(Kristeleg Folkeparti)

Adresse: Håbet, 6475 Midsund
Tlf privat: 71 21 20 86
Tlf arbeid:
Mobil:     909 84 946
e-post:  eli@nesje.net
Yrke: Heimeverande

 

Frits Inge God_150x200
Frits Inge Godø
(Venstre)

Adresse: Midsund, 6475 Midsund
Tlf privat: 71 27 83 70
Tlf arbeid: 71 27 81 40
Mobil: 41 43 33 32
e-post: frits.godo@midsund.kommune.no

Yrke: Adjunkt

Reidar Tangen_150x200
Reidar Tangen
(Tverrpolitisk)

Adresse: Rakvåg, 6475 Midsund
Tlf privat: 71 27 83 09
Tlf arbeid: 71 21 95 94
Mobil: 99 40 01 76
e-post: reidartangen@gmail.com
Yrke: Maritim inspektør

 

 

 

Sist oppdatert: 18.07.11