Valdagen for Kommunestyre- og Fylkestingsvalet er måndag 10.september 2007.

 

Kommunal- og regionaldepartementet har eit eige nettområde der du kan lese meir om aktuelle saker knytt til Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2007, www.valg.no
Du kan og gå inn på NRK Møre og Romsdal sine nettsider for meir informasjon om valet i fylket.

Offisielle vallister Kommunestyrevalet 2007:
Det Norske Arbeiderparti
Høgre
Kristeleg Folkeparti
Senterpartiet
Tverrpolitisk liste
Venstre

Alle listenelogo

Følgjande lister stiller til fylkestingsvalet i Møre og Romsdal 2007:
Demokratane
Det Norske arbeiderparti
Fremskrittspartiet
Høyre
Kristeleg Folkeparti
Kristent Samlingsparti
Kystpartiet
Miljøpartiet De Grønne
Raud Vallalianse
Senterpartiet
Sosialistisk Venstreparti
Sunnmørslista/Tverrpolitisk liste for Sunnmøre
Venstre


Informasjon:
Manntal
Førehandsrøysting
Røystestadar og opningstid