Sentraladministrasjonen

ROR - Første delrapport i prosjektet - Samfunnsutvikling:

Lenke til rapporten og presentasjonen: http://www.romsdalregionrad.no/foerste-delrapport---sam

Lenke til alt om prosjektet : http://www.romsdalregionrad.no/index.php?page_id=3741

Kommuneplan, samfunnsdelen - 2011 - 2020 PDF document ODT document

Handlingsplan for Idrett og fyskisk aktivitet 2016

 

Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018

Årsrapport 2013 (rekneskap og årsmelding)

Årsrapport 2013 pdf

 

 

Vedtekter for kommunalt næringsfond i Midsund

 

 

Eldre budsjett - økonomiplan og rekneskap

Budsjett 2014 - Økonomiplan 2014-2017 PDF document ODT document

Budsjett 2013 - Økonomiplan 2013-2016                                    

Budsjett 2012 - Økonomiplan 2012-2015

Årsrapport 2012 (rekneskap og årsmelding) (NY)

Budsjett 2011 - Økonomiplan 2011 - 2014

Økonomiplan 2009 - 2012 og Budsjett 2009

Årsrapport 2011 (rekneskap og årsmelding)

Årsrapport 2010 (rekneskap og årsmelding)

Årsrapport 2009 (rekneskap og årsmelding)

Årsrapport 2008


 

 
Tekniske tenester
 
 
 
 

 

 


Oppvekst og kultur
 
 Helse, sosial, pleie og omsorg
 

God Helse Plan - 2007-2010 PDF document ODT document

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2004-2008

Opptrappingsplan for psykisk helse 2000-2006

Vegvisarperm - hjelp for barn og unge

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2017 - 2020