Til orientering

Pga overgang til nytt forsystem for utfakturering av kommunale avgifter, vil det i år bli fakturert 2 terminer, ikkje 4 som tidligare. Det vil bli fakturert i april og oktober

Fra 2020 vil det bli 4 terminer som før.