Det varat laga eit jubileumsskrift i samaband med 40- års- jubileet, med ei oversikt over kulturskulen si historie sidan oppstarten i 1978. Her er også program for forestillinga.

Programbrosjyre siste versjon.pdf