Alle rutedata for Møre og Romsdal finnes nå digitalt på internett på www.frammr.no og på mobilappen «FRAM». Ruteinformasjon kan også fås ved å kontakte FRAM kundesenter på telefon 712 80 100.

Vi håper at alle servicetorg/kontor i kommunene ønsker å være behjelpelige overfor sine innbyggere med å printe ut ruter hvis innbyggerne henvender seg til dere og ber om hjelp til dette. Rutene vil dere finne på www.frammr.no. Det vil komme opplæringsmateriell med gode beskrivelser til hvert servicekontor i fylket på hvordan dette gjøres i god tid før 1. Mai.

FRAM vil gjennomføre kampanjer for å gjøre publikum oppmerksomme på at produksjonen av trykte rutehefter er avviklet. Samtidig vil det bli opplyst om hvor publikum kan finne informasjon om rutetider, og hvor de kan henvende seg for å få hjelp til dette. I alt informasjonsmateriell vil publikum henvises til FRAM sine egne kanaler, men i PR saker, vil vi også henvise til at det blir mulig å få printet ut rutetidene på Servicekontorene.