Fysioterapeut

Inge Gjul            Tlf: 71 27 05 61  

Inge Gjul har klinikk i underetasjen ved Midsund Helsesenter.

 

Veronica Tangen Tlf: 45 96 65 96

Klinikk for Fysioterapi & smertemestring AS har lokale i underetasjen ved Midsund Sjukheim