Kommunen er organisert etter en såkalla "flat" struktur. Dette inneber at det er kun to leiarnivå, rådmannen og 13 einingsleiarar, desse utgjer rådmannens leiargruppe.


Rådmannen har ein eigen stab som har til formål å utvikle, støtte og følge opp einingane. Rådmannen har og eit toppleiarteam, med leiarar frå staben.

Informasjon om oppgåver som ligg til stab finn de  i venstre meny.


Oversikt - Stab:

Knut O. Vaksvik IKT-ansvarleg 71 27 05 38
Gunnlaug Tangen Konsulent - Servicekontoret 71 27 05 20
Astrid L. Abelseth Rådgjevar stab - Leiar servicekontoret 71 27 05 34
Ingalill Røberg  Konsulent - Fakturering/rekneskap 71 27 05 41
Per Ove Sæterøy Konsulent - Økonomi 71 27 05 37
Ann Kristin Høgset Rådgjevar - Personal/Løn 71 27 05 40
Siv Janne Håseth-Eik Rådgjevar - Oppvekst 71 27 05 32
Arild Sjøvik Økonomisjef 71 27 05 39
Hege Heggdal Konsulent - Teknisk 71 27 05 24
Anette Halvorsen Konsulent - Reinhald 71 27 05 23