Kommunen er organisert etter en såkalla "flat" struktur. Dette inneber at det er kun to leiarnivå, rådmannen og 8 einingsleiarar. Tenesteproduksjonen mot innbyggarane skjer ute i einingane.

Informasjon om einingane og tenesteområda finn de i menyvalet til venstre.

Organisasjonskart for Midsund kommune - 2012. PDF document ODT document

Sist oppdatert: 17.7.2012