Arbeidet skal foregå i et oppgaveutvalg. Dette er en prøveordning på hvordan innbyggerne i den nye kommunen kan samskape løsninger sammen med politikerne.

Utvalget starter opp høsten 2018 og skal være ferdig til sommerferien 2019. De som deltar må regne med å stille på ett møte i måneden. Møtedatoer og tidspunkt tilpasses deltakerne. 

Her kan du lese den politiske saken om prøveordningen og mandatet til oppgaveutvalget (Fellesnemnda for nye Molde kommune, 20.06.18)

Har du lyst til å være med i utvalget? Da må du registrere deg her innen 12.september.
Nye Molde kommune velger ut fire deltakere blant de som melder seg.

Les mer her