Vi starter opp i veke 34 med informasjonsmøte og timefordeling torsdag 23. august i Storsalen på Midsund skule. Undervisninga tek til i veke 35 (frå mandag 27. august), og held fram til og med veke 50. Siste undervisningsdag er fredag 14. desember.

Elles følger vi skuleruta, og har fri i skuleferiane. Dette semesteret skal vi feire 40- års-jubileum. veke 43 (22.- 28. oktober) blir litt spesiell, med diverse arrangement igjennom veka. Laurdag 28. okt. skal det vere stor jubileumsforestilling, der fleire tidlegare elevar skal opptre.

 Følg lenka under for å sjå årsplana- som blir oppdatert etter kvart.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nhzBHnqatL3lz4lObWOaN7gTfLALzc7WPk9XZ5lTNz4/edit#gid=261878005

Det vil bli gitt beskjed om datoar for konsertar og andre arrangement så snart dette er bestemt.