På grunn av kommunens beliggenheit er dei fleste aktivitetsmuligheitene knytt til fjella og sjøen. Det vil seie gode tilhøve for friluftsliv både på sjø og land - sommar som vinter.

hest 1  .jpg"
Fisken bit godt både i sjøen og i dei 9 ferskvatna.

Her er dominerande fjell opp mot 740 m.o.h. og dekkjer 80 % av landarealet. Fjellturar er det mange muligheiter for, anten ein vel ein lett tur oppover i ein av dalane, eller ein vil klatre på toppen av fjella. Ein flott naturopplevelse får ein uansett.

Få turskildringar for Bløkallen, Klausethornet, Rørset- og Ræstadhornet og rundtur på sykkel ved å gå inn på http://fjordhiking.no

fjell  .jpg"
Spesielt anbefales Opstadhornet, som er Midsund sin høgaste fjelltopp eller Rørsethornet med sine fantastiske utsiktspunkt. Frå desse har du på fineversdagar utsikt mange mil utanfor kommunens grenser.

For turskildring Rørset- og Ræstadhornet og andre fjelltoppar i distriktet, gå inn på http://www.turbok.no/molde1.html


Forholda ligg godt tilrette for jakt både på fugl og vilt.

 

hst  .jpg"


Klimaet er svært skiftande og kan svinge mellom varme, stille sommardagar og stormfulle haustdagar med regn og snøfokk.