Tidlegstemming:  Frå 1. juli til og med 9. august på kommunehuset.

Førehandsrøysing: Den 10. august startar den ordinære førehandsrøystinga. Du kan førehandsrøyste fram til og med 11. september på kommunehuset.

Førehandsrøysting i eigen kommune
Stemme i utlandet
Endre stemmesetelen

Førehandsrøysting i annan kommune

Dersom du førehandsrøystar i ein annan kommune enn heimkommunen din, får du utdelt ein røystesetel som er påførd dei registrerte namna til dei politiske partia, utan kandidatnamn. Du må då krysse av for eller skrive på kva parti/gruppe du vil stemme på. Du kan også skaffe stemmsetel frå din kommune og bruke den dersom du ønskjer å gjere endringar. Det same gjeld dersom du stemmer utanfor fylket ditt.

 Meir informasjon om førehandsrøysing