Har de planer om å flytte til Midsund kommune?

De må gjerne ringje og prate med ordføraren vår:

Mobil: 40287112
Telefon: 71270531
e-post: odd.helge.gangstad@midsund.kommune.no

 


Klikk her for å lese meir om Midsund kommune. Her finn de informasjon om friluftsliv, kulturliv, servicenæringa og attraksjonar.


Klikk her for å lese meir om dei ulike kommunale tenestene. Her finn du informasjon om servicekontoret, tekniske tenester, skule, barnehage, pleie og omsorg, helsetenester  m.m.

Vi har fleire ledige kommunale tomter i Midsund. Klikk på linken for for å lese meir om desse tomtene. Vi har òg lagt ut bilder.

* Turistinformasjon
* Fjellturar i Midsund (Fjelltur på "havet")