Foreningen NUUG lanserer i dag FiksGataMi som en landsdekkende tjeneste for å melde feil og problemer til lokale myndigheter i hele landet.
 
Ved å gå inn på nettstedet www.fiksgatami.no kan innbyggerne rapportere problemer i deres lokalmiljø. Tjenesten dekker alle landets kommuner og brukerne av nettstedet kan rapportere og diskutere problemer de har funnet i sitt nærområde. Hvem som helst kan melde problemer uten å tenke på hvilken offentlig etat som skal ha beskjed. FiksGataMi sender e-post til lokale myndigheter basert på den geografiske plasseringen av problemet.
 
- Innbyggere skal kunne melde problemer i sitt nærområde, uten å tenke
 på hvilken offentlig virksomhet som er ansvarlig, sier Petter
 Reinholdtsen, prosjektleder for FiksGataMi og leder i Norwegian Unix
 User Group (NUUG). Prosjektet er basert på fri programvare og
 teknologien er utviklet i samarbeid med det engelske prosjektet
 FixMyStreet fortsetter Reinholdtsen.
 
- FiksGataMi er en tjeneste som dekker alle norske kommuner, noe som
 skiller den fra lignende tjenester som er lansert tidligere, sier
 fungerende direktør i Friprogsenteret Christer Gundersen.
 
- Noen kommuner har gjort lignende prosjekter tidligere men da
 begrenset til det området deres kommune dekker. FiksGataMi gjør det
 også mulig for brukerne selv å melde fra når problemer er
 løst. Dette er helt nytt og er på mange måter som å flytte litt av
 saksbehandlingen ut til innbyggerne, poengterer
 Gundersen. FixMyStreet i England mottar rundt 2000 meldinger
 pr. uke.
 
- NUUG's Fiksgatami.no er et godt eksempel på hva som gjør fri
 programvare gjort riktig, så uslåelig bra. Tjenesten ble utviklet
 utrolig raskt. Det tok bare en måned å skape hva som i effekt er en
 fullt utviklet uoffisiell nasjonal eborger-tjeneste, på nivå med de
 beste i klassen, sier Tom Steinberg, direktør av mySociety.
 
Tjenesten er utviklet av NUUG med støtte fra Friprogsenteret og Departementenes Servicesenter.
 
Kontaktpersoner
---------------
 
Petter Reinholdsen, leder av NUUG, pere@hungry.com
 
Christer Gundersen, fungerende direktør i Friprogsenteret, christer@friprog.no, 934 11 360
 
Referanser
----------
http://www.nuug.no/, foreningen NUUG
http://www.fiksgatami.no/, FiksGataMi-tjenesten http://www.openstreetmap.no/, OpenStreetmap-prosjektet http://mapit.nuug.no/, Mapit-tjenesten http://www.friprog.no/, Friprogsenteret http://www.dss.dep.no/, Departementenes Servicesenter http://www.mysociety.org/, organisasjonen mySociety http://www.fixmystreet.com/, FixMyStreet-tjenesten