Høyringa gjeld den delen av planen som ligg i Midsund kommune. Planforslaget vert lagt ut til høyring i perioden 03.04.-22.05.2018. Plandokumenta og sakspapira er tilgjengelege i resepsjonen på kommunehuset, og på kommunen sin heimeside.

Merknadar til planforslaget skal sendast Midsund kommunen, Servicekontoret Utsidevegen 131, 6475 Midsund eller E-post  postmottak@midsund.kommune.no innan 22.05.2018.

Teknisk

 

Klikk på bilde eller her for video.