Vanlige åpningstider:

Måndager: kl.09.00 - 15.30 (fra kl.09.00 på grunn av personalmøte)
Tirsdag - fredag: kl.08.00 - 15.30

Telefonen er åpen kl.08.30 - 12.00 og 12.45 - 15.00 (fra kl.09.00 på mandager på grunn av personalmøte)

 

Åpningstider i høytider:

Jul og nyttår:

Julaften - stengt
1. juledag - stengt
2. juledag - stengt
Romjulen - kl.10.00 - 14.00
Nyttårsaften - stengt
1. januar - stengt
2. januar - vanlig åpningstid

Påske:

Onsdag før skjærtorsdag - kl.08.00 - 12.00
Skjærtorsdag - stengt

Langfredag - stengt
2. påskedag - stengt