Midsund kommune ønskjer å stå fram som ein trygg kommune å bu i. Kommunen skal gjennom god beredskap vere førebudd om det skulle oppstå ei ulykke eller katastrofe.

I kommunen sitt arbeid med samfunnssikring og beredskap er det viktig at alle resultatområda er godt førebudd i sitt daglege arbeid til å takle kriser/katastrofar.
Kommunen har ein kriseplan/beredskapsplan for kommunal kriseleiing som omtalar korleis kommunen skal organisere arbeidet, kven som skal informerast, kva mannskap som skal innkallast, aktuelle samarbeidspartar og ressursar som skal nyttast ved ei krise.

Midsund kommune si kriseleiing er satt saman slik:

 

Odd Helge Gangstad Ordførar 40287112
Ketil Ugelvik rådmann 48893148
Frits inge Godø Varaordførar 41433332
Astrid Abelseth Beredskapskoordinator 90846112
Inge Rakvåg teknisk sjef 47415966
     

 

Dersom det skjer ei krise/katastrofe eller ei større ulykke i Midsund, så vert kommunen si kriseleiing innkalla. Det er ordførar og/eller rådmann som avgjer om kriseleiinga skal tre i funksjon. Ofte vil denne avgjerda skje i samråd med politiet.

Viktige telefonnummer utanom nødetatane 110 - 112 - 113
Midsund kommune: telefon 71 27 05 00
faks: 71 27 05 01 / epost: postmottak@midsund.kommune.no


Ambulanse i Midsund :
vakt nr. mobil: 90 01 41 13
 
 

Kontordagar for politiet i Midsund; tirsdag partalveker mellom kl. 10.00 - 13.30. Dei har kontor i kjellaren ved Midsund sjukeheim.
Linkar innan beredskap:
Politiet
Brannvesenet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap / beredskapsnett.no
Fylkesmannen
Hovedredningssentralene
Møre og Romsdal heimevernsdistrikt
Sivilforsvaret
Statens forurensningstilsyn
Norsk luftambulanse
Beredskap.net
 

 

 

Oppdatert; 3.11.2014