2. halvår 2016 - SAKLISTER
  Formannskapet Kommunestyret Planutvalet Helse- og omsorg Oppvekst- og kulturutval
Juli          
August 29   29 26 25
September 26 Smittev Tertial2 8 26 23  
Oktober (31)utsett 6 Pandemipl 6 27  
November

2 10 28
Budsjett 2017

10 Plan_E39 2 24 24 vedl.
Desember 15 15 15    

 

2.halvår 2016 - MØTEPROTOKOLLAR
 
  Formannskapet Kommunestyret Planutvalet Helse- og omsorg Oppvekst- og kulturutval
Juli          
August 29   29 26 25
September 26 8 PDF document ODT document   23  
Oktober 31 6 6 27  
November 2 10 28 10 2 24 24
Desember 15 15 15    
 
 
1. halvår 2016 - SAKLISTER 
 
  Formannskapet Planutvalet Kommunestyret Helse- og omsorgutval Oppvekst- og kulturutval
Januar     12    
Februar 1   11    
Mars 7 17 7 17 4 3
April 18 Årsrapp 28 28 Årsrapp 15 14
Mai   9      
Juni 6 13 16   6 23

3 R&P.Plan

2
 
1. halvår 2016 - MØTEPROTOKOLLAR
 
  Formannskapet Planutvalet Kommunestyret Helse- og omsorgsutval Oppvekst- og kulturutval
Januar     12    
Februar 1   11    
Mars 7   17 PDF document ODT document 7 17 PDF document ODT document    
April 18 PDF document ODT document 28 28 28 15 14
Mai   9      
Juni 6 13 16   6 23 3 2

 

2.halvår 2015 - SAKLISTER
  Formannskapet Kommunestyret Planutvalet Helse- og omsorg
Juli        
August 24   24  
September   3    
Oktober 12 2 Konst 15 12       30
November

2   9  20 Budsjmøte 30

ForslBudsjØkplan

12 2 30  
Desember

17

17 

Budsj2016/Økplan

 

17

 

 
 
 
2.halvår 2015 - MØTEPROTOKOLLER
 
  Formannskapet Kommunestyret Planutvalet Helse- og omsorg
Juli        
August 24 PDF document ODT document   24 PDF document ODT document  
September   3 PDF document ODT document    
Oktober 12 Konst 02 15 PDF document ODT document    30
November 2     30 PDF document ODT document 12 PDF document ODT document 2 26
Desember 17 PDF document ODT document 17 PDF document ODT document 17 PDF document ODT document  
 

1.halvår 2015 - SAKLISTER

 
  Formannskapet Planutvalet Kommunestyret
Januar      
Februar 2 2 12
Mars 2 12 31 2 12 31 12 VedlE39
April 27 Årsmeld14   16
Mai     7
Juni 8 VedlSak15-33.pdf Tertialrapport - 1. tertial 2015.pdf 8 18 VedlSak15-15 18
 
1. halvår 2015 - MØTEPROTOKOLLAR
 
  Formannskapet Planutvalet Kommunestyret
Januar      
Februar 2 PDF document ODT document 2 PDF document ODT document 12
Mars 2 12 PDF document ODT document 31 2 12 PDF document ODT document 31 12 PDF document ODT document
April 27   16
Mai     7
Juni 8 8 18 18
 
2.halvår 2014 - MØTEPROTOKOLLER
 
  Formannskapet Kommunestyret Planutvalet Helse- og omsorg
Juli        
August 25 PDF document ODT document   25 PDF document ODT document  
September 29 PDF document ODT document 4 29 PDF document ODT document 25 PDF document ODT document
Oktober   16 PDF document ODT document   30 PDF document ODT document
November 3 PDF document ODT document  13 13   27 PDF document ODT document
Desember 1 PDF document ODT document   18 PDF document ODT document 18 PDF document ODT document 1 PDF document ODT document   18 PDF document ODT document  

 

1.halvår 2014 - SAKLISTER

 
  Formannskapet Planutvalet Kommunestyret
Januar 27 PDF document ODT document 27 PDF document ODT document  
Februar     6 PDF document ODT document
Mars 3 PDF document ODT document 3 PDF document ODT document 13 PDF document ODT document
April 7 30 7  
Mai     8
Juni 2 2 19 2 19 19 19

 

 
1. halvår 2014 - MØTEPROTOKOLLAR
 
  Formannskapet Planutvalet Kommunestyret
Januar 27 PDF document ODT document 27 PDF document ODT document  
Februar     6 PDF document ODT document
Mars 3 PDF document ODT document 3 PDF document ODT document 13 PDF document ODT document
April 7 PDF document ODT document   30 PDF document ODT document 7 PDF document ODT document  
Mai     8 PDF document ODT document
Juni 2 PDF document ODT document   19 PDF document ODT document 2 PDF document ODT document   19 PDF document ODT document 19

 

 
2. halvår 2013 - SAKLISTER
 
  Formannskapet Kommunestyret Planutvalet  
Juli        
August 26 PDF document ODT document   26 PDF document ODT document  
September 23 PDF document ODT document 5 PDF document ODT document 23 PDF document ODT document  
Oktober 28 PDF document ODT document 3 PDF document ODT document

28 PDF document ODT document

 
November 18 PDF document ODT document 7 PDF document ODT document 18 PDF document ODT document  
Desember 12 PDF document ODT document 12 PDF document ODT document 12 PDF document ODT document  
 
Planutvalet 28.10.13 - Vedlegg til sak 13/27 - Eigengodkjenning-Kommunedelplan Møreaksen E39 Vestenes-Molde med arm til Gossen :
 
- Plankart                                                                     - Planbeskrivelse med konsekvensutredning
- Plankart                                                                     - Naturmiljøutredning
- Plan og profilteikningar                                          - Stillbilder
- Plan og profilteikningar                                          - ROS-analyse
- Bestemmelser PDF document ODT document                                           - Høyringsuttale
 
 
 
2.halvår 2013 - MØTEPROTOKOLLER
 
  Formannskapet Kommunestyret Planutvalet  
Juli        
August 26 PDF document ODT document   26 PDF document ODT document  
September 23 PDF document ODT document 5 PDF document ODT document 23 PDF document ODT document  
Oktober 28 PDF document ODT document 3 PDF document ODT document 28 PDF document ODT document  
November 18 PDF document ODT document 7 PDF document ODT document 18 PDF document ODT document  
Desember 12 PDF document ODT document 12 PDF document ODT document 12 PDF document ODT document  
 
 1. halvår 2013 - SAKLISTER

 

 

Formannskapet

Kommunestyret

Planutvalet
Januar

 

 

 
Februar 4  14 4
Mars 11 21

11 

Vedlegg sak 13/7

April 15

 25

Avlyst

15

Vedlegg sak 13/11 

Mai  13 23 13
Juni 10 20

10

Vedlegg sak 13/16

       
 

1. halvår 2013 - MØTEPROTOKOLLER

 

 

Formannskapet

Kommunestyret

Planutvalet
Januar      
Februar 4 14 4
Mars 11 21 11
April 15

25 (Avlyst)

15
Mai 13 23 13
Juni 10  20 10
       
 

 

 

 
2. halvår 2012 - SAKLISTER

 

 

Formannskapet

Kommunestyret

Juli  

 

August 20 PDF document ODT document   30 PDF document ODT document 30 PDF document ODT document
September    
Oktober PDF document ODT document   24  PDF document ODT document 29 PDF document ODT document 11 PDF document ODT document
November 8 PDF document ODT document    19 PDF document ODT document  26 8 PDF document ODT document
Desember   13
     
 
 
2. halvår 2012 - MØTEPROTOKOLLER

 

 

Formannskapet

Kommunestyret

Juli  

 

August 20  PDF document ODT document 30 PDF document ODT document 30 PDF document ODT document
September    
Oktober PDF document ODT document   24 PDF document ODT document 29 PDF document ODT document 11 PDF document ODT document
November 8 PDF document ODT document 19 PDF document ODT document   26 8 PDF document ODT document
Desember   13
     
 
 
 
 
1. halvår 2012 - SAKLISTER

 

 

Formannskapet

Kommunestyret

Januar

16

26 PDF document ODT document

26

Februar  22  
Mars 12 PDF document ODT document 22 PDF document ODT document
April 23 PDF document ODT document  
Mai 10  PDF document ODT document   31 PDF document ODT document 10 PDF document ODT document
Juni 4 PDF document ODT document   18 PDF document ODT document 14 PDF document ODT document
     

 

1. halvår 2012 - MØTEPROTOKOLLER

 

 

Formannskapet

Kommunestyret

Januar

16

26 PDF document ODT document

26 PDF document ODT document

Februar 22 PDF document ODT document  
Mars 12 PDF document ODT document

22 PDF document ODT document

April 23 PDF document ODT document  
Mai 10  PDF document ODT document 31 PDF document ODT document 10 PDF document ODT document
Juni 4 PDF document ODT document   18 PDF document ODT document 14
     


2. halvår 2007 - Saklister
 
 

  Formannskapet 

  Kommunestyret 

August     

21 PDF document ODT document

30 PDF document ODT document

September

11 PDF document ODT document

 

Oktober

9 PDF document ODT document   - 29 PDF document ODT document

4 PDF document ODT document

November

22 PDF document ODT document

8 PDF document ODT document

Desember

4 PDF document ODT document

13 PDF document ODT document

 

2. halvår 2007 - Møteprotokoll
 

 

 

  Formannskapet 

  Kommunestyret 

August   

21 PDF document ODT document

30 PDF document ODT document

September

11 PDF document ODT document

 
Oktober

9 PDF document ODT document   -   29 PDF document ODT document

4 PDF document ODT document

November

22 PDF document ODT document

8 PDF document ODT document

Desember

4 PDF document ODT document

13 PDF document ODT document

 

 

Politisk møteplan 2. halvår 2007