Logo- kulturskulen

Søknadsfrist 15. april for opptak til nytt kulturskuleår

Vi ønskjer nye og gamle elevar velkomne skuleåret 2015/2016!

:: Les mer

Ekstra møter i Formannskapet og Planutvalet den 31.03

Det blir halde ekstra Formannskap- og Planutvalmøte den 31.03.15 kl. 9.00 på Midsund omsorgsenter.

Sakliste ligg under Politikk/sakliste og møteprotokollar

:: Les mer

Frå april sender Husbanken bustøttevedak digitalt

I april sender Husbanken for første gang ut digital post. Fra da slutter vi å sende bostøttevedtak på papir til søkere som er registrert i det offentlige kontaktregisteret. Dette gjelder uavhengig av om det er søkt digitalt eller på papir. I første omgang er det kun ordinære vedtak som blir sendt digitalt, men vi jobber for at vi i løpet av kort tid også kan sende andre brev digitalt.

:: Les mer

Vil du spare straum ?

Gratis verkty for å energianalysere bustaden din

Innbyggjarar i Midsund kommune kan no bruke eige verkty for å energianalysere bustaden sin og berekne besparingar ut frå ulike energitiltak

:: Les mer

BARNEHAGEOPPTAK I MIDSUND KOMMUNE 2015 -2016

Søknadsfrist 1.april 2015

Gjerdet barnehage, einingsleiar Birgitta Hole        tlf 71278150

Midsund barnehage, einingsleiar Anita Bugge       tlf 71279852

:: Les mer

NY OPNINGSTID PÅ TEKNISK

På grunn av vakanse i stilling og stor arbeidsmengde blir opningstida på teknisk redusert.

Frå mandag 24. november og inntil vidare vil opningstida vere:

Mandag - fredag kl. 12.00 - 14.30

Teknisk sjef

:: Les mer

Levert av CustomPublish AS