Den store gründerjakta

Lyst å starte for deg sjølv? Oppteken av nyskaping? hoppid.no jaktar på gode
idear, innovative løysingar og skarpe gründerar og inviterer til festival,
temadagar, frokostmøte, møteplassar og kurs i heile fylket. Vårt mål er nye
arbeidsplassar og fleire nyetableringar i gründerfylket Møre og Romsdal!
For påmelding og meir informasjon: hoppid.no

:: Les mer

Gitarkurs for vaksne

Går du med ein liten hobbygitarist i magen? Det er aldri for seint å lære. Bli med på 9- veksers gitarkurs!

:: Les mer

Nytt nasjonalt legevaktnummer 116117

Frå og med 1. september blei det innført nytt nasjonalt legevaktnummer i alle kommuner. Uansett kor i landet du er kan du ringe 116117.

:: Les mer

Statens vegvesen søkjer mottakarar for overskuddsmasse

Som ein del av reguleringsplanarbeidet for E39 Romsdalsfjorden søkjer Statens vegvesen mottakarar for overskuddsmasser.

Les meir her : http://www.vegvesen.no/Europaveg/e39romsdalsfjorden/nyhetsarkiv/s%C3%B8ker-mottakere-av-overskuddsmasse

Kontaktperson i Statens vegvesen: Prosjektleiar  Harald I. Johnsen, mobil 915 12 885

:: Les mer

Oversikt over kontordagar 2015 - Lensmannen i Sund

Følgende tirsdager i tiden kl. 10.00 - 13.30

:: Les mer

Vil du spare straum ?

Gratis verkty for å energianalysere bustaden din

Innbyggjarar i Midsund kommune kan no bruke eige verkty for å energianalysere bustaden sin og berekne besparingar ut frå ulike energitiltak

:: Les mer

Levert av CustomPublish AS