INFORMASJONSMØTE

E39 Ålesund - Molde, parsell Vik-Julbøen

:: Les mer

MØTEDATOER AUKRA/MIDSUND/SANDØY FORLIKSRÅD 2014

Møtedatoer:

Aukra - på Sund lensmannskontor

Møtestart kl. 10.00

Midsund - på møterom Midsund sjukeheim

Møtestart kl. 13.00

Sandøy - på kommunehuset, Steinshamn

Møtestart kl. 11.00

   

03.11.14

20.11.14

24.11.14

01.12.14

18.12.14

22.12.14

-----

 

 

:: Les mer

Oversikt over kontordagar 2014 - Lensmannen i Sund

Følgende tysdagar i tida kl. 10.00 - 13.30

11.11.14                         

25.11.14

09.12.14

 

:: Les mer

Stuttnesvegen - stenging av vegen for anleggsarbeid

Midsund kommune skal byggje ny veg og vedlikehalde Stuttnesvegen.

Stuttnesvegen vil bli stengt frå Fv.668-Breivikvegen frå den 26.06.14.

Stenginga vil gå føre seg i 3 etapper slik at dei fleste kan kiomme seg til eigedommane.

Når det blir stengt for den einskilde eigedommen vil kommunen ta kontakt på førehand.

Omkjøring om Industrivegen, Gjerdevegen og Breivikvegen.

Anleggsperioden vil vere fram til oktober/november.

Teknisk

:: Les mer

BUSTØTTE og STARTLÅN

Søknadar om statleg bustøtte og startlån i Midsund kommune vil no bli handsama ved NAV Midsund.

Ein gjer merksam på at søknadar vedr. startlån ikkje vil bli handsama før etter 1. oktober i år, men er behjelpeleg med søknadsskjema, utfylling etc.

Kontaktperson bustøtte er Brit Merete Kjerstadmo

Kontaktperson startlån er Ann Elin Høgset

Les meir om bustøtte og startlån på www.husbanken.no

 

 

:: Les mer

Endring i retningslinene for renovasjonsordning

Saman med kommunane har RIR utarbeida felles retningsliner for fastsetting av gebyr i RIR-kommunane.

:: Les mer

Endring i faktureringsrutinene for årlege kommunale gebyr

Fakturaen på kommunale gebyr inneheld årsgebyr for betaling av kommunale tenester som slamtømming, feiing, renovasjon, vatn og avløp.

:: Les mer

Levert av CustomPublish AS