Intensjonsavtale om å lage ny kommune mellom kommunene Midsund og Molde

Denne avtalen gjelder for kommunene Midsund og Molde. Forhandlingsutvalgene er enig om å lage en ny kommune sammen. Avtalen ble fremforhandlet i møter 9. og 12. mai 2016.

Intensjonsavtalen les du her: Intensjonsavtale

:: Les mer

KOMMUNEREFORMA - status og litt om vegen vidare

Stortinget vedtok 18.juni 2014 å gjennomføre ei kommunereform.

Reforma har 4 hovudmål og vedtaka som kommunane skal gjere i juni skal haldast opp mot desse måla:

  • Gode og likeverdige tenester
  • Heilskapleg og samordna samfunnsutvikling
  • Bærekraftige og økonomiske robuste kommunar
  • Styrka lokaldemokrati og gi større kommunar nye oppgåver.
:: Les mer

BIBELUTSTILLING

Kom og sjå mange, flotte, gamle biblar, huspostillar og andaktsbøker!

På Midsund bibliotek vert det utstilling med Bibelen i fleire utgåver og infostand knytt til Bibelen og bibelarbeid i opningstida i heile mai. (Tysdagar kl. 8.30-14.30 og torsdagar kl. 15-18. )

Dette er i samband med at Det norske Bibelselskap er 200 år 26. mai.


 

:: Les mer

Trygt heim for ein 50-lapp

Trygt heim for ein 50-lapp i Midsund kommune – gjeldande frå og med 7. mai 2016

:: Les mer

Stikk Ut 2016

Årets 179 Stikk UT!-turer er klare

Søndag første mai starter årets Stikk UT!-sesong, og i år tilbyr Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal med samarbeidspartnere 179 turer i Friluftsrådets femten medlemskommuner. 62 av disse er nye fra i fjor, og nå er bare å pakke tursekken og gjøre seg klar!

:: Les mer

Levert av CustomPublish AS