Øyriket i Romsdal til by'n

Bli med til by'n 19.september

Med eit godt vertskap skal vi enda ein gong ønske velkommen til «Øyriket i Romsdal til by’n». Marknadsplassen med utstillarar og utescene rammer inn Gørvelplassen på ein perfekt måte for å skape den beste atmosfæren. Vi er igjen klare til å gjenta suksessen og håper at så mange som mogeleg blir med!

:: Les mer

Stenging av Sund og Fræna lensmannskontor sommeren 2015

Av tjenestemessige hensyn er det besluttet å stenge lensmannskontorene i Fræna og Sund i følgende periode sommeren 2015: f.o.m. 29.06 – t.o.m. 07.08.2015                                             

Publikum bes henvende seg til Molde Politistasjon, Strandgata 2, 6415 MOLDE, tlf. 71589000.

Post til lensmannskontorene sendes til vanlig adresse.

 

SUND lensmannskontor/Police office is closed from 29.June-07. Aug. 2015.

The public have to meet in Molde this period.

 

Odd J. Nilssen/ Lensmann i Sund

:: Les mer

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalinga

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalinga vart innført 1.mai 2015. Sak om redusert foreldrebetaling i Midsund kommune skal opp til politisk behandling i september d.å.

Dei som kjem inn under ordninga vil få redusert foreldrebetaling med tilbakeverkande kraft.

For meir informasjon : http://www.udir.no/Barnehage/Regelverk/Foreldrebetaling 

:: Les mer

Pressemelding frå Norsk Brannvernforening : Respekter bålforbudet

Selv om vinteren stedvis ennå ikke har sluppet taket, er sesongen for gress- og lyngbranner i gang i deler av Sør-Norge. Norsk brannvernforening minner om det generelle bålforbudet som gjelder fra 15. april til 15. september. 

:: Les mer

Frå april sender Husbanken bustøttevedak digitalt

I april sender Husbanken for første gang ut digital post. Fra da slutter vi å sende bostøttevedtak på papir til søkere som er registrert i det offentlige kontaktregisteret. Dette gjelder uavhengig av om det er søkt digitalt eller på papir. I første omgang er det kun ordinære vedtak som blir sendt digitalt, men vi jobber for at vi i løpet av kort tid også kan sende andre brev digitalt.

:: Les mer

Vil du spare straum ?

Gratis verkty for å energianalysere bustaden din

Innbyggjarar i Midsund kommune kan no bruke eige verkty for å energianalysere bustaden sin og berekne besparingar ut frå ulike energitiltak

:: Les mer

Levert av CustomPublish AS