IstadFondet_rbnett_980x300px

SØK ISTADFONDET

Søknadsfrist 1. mai 2015

:: Les mer

Søknadsfrist 15. april for opptak til nytt kulturskuleår

Vi ønskjer nye og gamle elevar velkomne skuleåret 2015/2016!

:: Les mer

Frå april sender Husbanken bustøttevedak digitalt

I april sender Husbanken for første gang ut digital post. Fra da slutter vi å sende bostøttevedtak på papir til søkere som er registrert i det offentlige kontaktregisteret. Dette gjelder uavhengig av om det er søkt digitalt eller på papir. I første omgang er det kun ordinære vedtak som blir sendt digitalt, men vi jobber for at vi i løpet av kort tid også kan sende andre brev digitalt.

:: Les mer

Vil du spare straum ?

Gratis verkty for å energianalysere bustaden din

Innbyggjarar i Midsund kommune kan no bruke eige verkty for å energianalysere bustaden sin og berekne besparingar ut frå ulike energitiltak

:: Les mer

NY OPNINGSTID PÅ TEKNISK

På grunn av vakanse i stilling og stor arbeidsmengde blir opningstida på teknisk redusert.

Frå mandag 24. november og inntil vidare vil opningstida vere:

Mandag - fredag kl. 12.00 - 14.30

Teknisk sjef

:: Les mer

Oversikt over kontordagar 2015 - Lensmannen i Sund

Lensmannen har kontordag i Midsund annakvar tysdag om ikkje anna beskjed.

Følgende tysdagar i tida kl. 10.00 - 13.30:

:: Les mer

Levert av CustomPublish AS