Søknad om løyve til utfylling i Midsund

Midsund kommune søkjer om løyve etter forureiningslova til utfylling ved Antonbua.

Dei ynskjer å fylle ut med om lag 6 000 m3 med massar over eit areal på om lag 1 850 m2 ved eigedomen med gnr. 48 bnr. 7. Hensikta med tiltaket er å oppnå auka landareal. Tiltaket skal utførast i fyrste del av 2017. Sjøbotnen i tiltaksområdet er forureina med fleire ulike miljøgifter.
 
Eventuelle merknader kan sendast til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, postboks 2520, 6404 Molde, innan 5. februar 2017.
 
 
:: Les mer

Reguleringsplan for Nygårdsvika Marine - Godkjenning av plan.

I medhald av § 12-3 i plan- og bygningslova av 27. juni 2008 har Midsund kommunestyre i møte 15.12.2016- sak 16/153 eigengodkjent reguleringsplan for Nygårdsvika Marine

Dokumenta kan sjåast på Kommunehuset.

:: Les mer

Fra 2017 slipper du å søke om frikort for helsetjenester

Frikort for egenandelstak 2 er automatisert fra 1. januar 2017. Fra denne datoen slipper du å søke om frikort for helsetjenester. Det kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket på 1 990 kroner er nådd. 

:: Les mer

Nullmobbing.no

nullmobbing_815x424_gul_200x104.jpg

Nullmobbing.no er et nettsted for barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.

 

:: Les mer

Valg av ungdomsråd

Midsund ungdomsråd skal ha valg og vil da invitere engasjert ungdom til dette.
Ungdomsrådet er et råd i kommunen som skal være ungdommens talerør til politikerne, men også for politikerne å spør ungdom.
Vi arrangerer også UKM og andre arrangement til ungdom.

Valget vil være på kommunehuset på tirsdag 22.11.16 klokken 18.00.

For å kunne være med på dette må du være mellom 13 og 23år.

Spørsmål?
Ta kontakt med Simon Sandnes
Tlf: 41361373
e-mail: sandnes.simon@outlook.com

:: Les mer

Kunngjøring om nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om tilskuddsordningen.

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Målgruppen er barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur, fritids- og ferieaktiviteter. Barne-,ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser nå ordningen med forbehold om Stortingets budsjettvedtak for 2017.

Søknadsfrist er 2.desember 2016

:: Les mer

Melding om vedtak – Reguleringsplan E39 Romsdalsfjorden (Vik – Julbøen)

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjende Midsund kommunestyre den 10.11.2016, sak 88/2016, detaljreguleringsplan for ny europaveg:

E39 - Romsdalsfjorden (Vik – Julbøen)

Kommunestyret sitt vedtak kan påklagast innan 3 veker etter denne kunngjeringa.

Ev. klage skal vere grunngjeven, og sendast:  

Midsund kommune, Servicekontoret, Utsidevegen 131, 6475 Midsund

Midsund 14.11.2016

Teknisk

:: Les mer

Levert av CustomPublish AS