STRANDRYDDING OG PLUKKING AV SØPPEL LANGS VEGANE I MIDSUND

Vi oppfordrar alle til å plukke søppel i strandsona og langs vegkantane i dag, torsdag 11. mai  og fredag 12 mai.

Ryddesekkar får du utlevert på kommunehuset.

:: Les mer

Reguleringsplan for Hytteområde Flesjå - Godkjenning av plan.

I medhald av § 12-3 i plan- og bygningslova av 27. juni 2008 har Midsund kommunestyre i møte 04.05.2017 eigengodkjent reguleringsplan for Hytteområde Flesjå.

Dokumenta kan sjåast på Kommunehuset.

:: Les mer

Stikk UT! 2017

Stikk UT! er en felles turkassetrim i Friluftsrådets 16 medlemskommuner. Stikk UT!-sesongen varer fra 1. mai til 31. oktober, og i år ligger 194 turmål og venter på deg!

Les mer her.

Stikk UT 2017.jpg

:: Les mer

Midsund blir språkkommune

Laget med språkkommuner dobles fra 27 til 55 kommuner - I Møre og Romdal er Midsund kommune nykommer.

:: Les mer

Kommunale møter i veke 16, 17 og 18:

Naturbruksnemda, 18.04.17 kl 10:30
Rådet for mennesker med nedsett funkjonsevne, 20.04.17 kl 09:00
Eldrerådet, 25.04.17 kl 09:00
Oppvekst- og kulturutvalet, 26.04.17 kl 09:00
Formannskapet, 27.04.17 lø 09:00
Ungdomsrådet, 27.04.17 kl 18:00
Helse- og omsorgsutvalet 03.05.17 kl 13:00
Kommunestyret, 04.05.17 kl 12:00

 

:: Les mer

Re- registrering i kulturskulen for aktive elevar

frist 20. april

Alle som er elevar i kuturskulen må re- registrere seg for neste skuleår.

:: Les mer

Hovudopptak barnehage - Midsund kommune

Rett til barnehageplass:

Kommunen har plikt til å tilby plass til barn under opplæringspliktig alder som er busett i kommunen, jfr barnehageloven § 12a «Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.
Barn som fyller ett år i september eller oktober det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.
Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.
Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen.»
Midsund kommune har eit hovudopptak i året. Søknadsfrist er 1. april 2017.

:: Les mer

Innskriving av nye elevar 1.trinn 2017-2018

Velkomen til innskriving av nye elevar, 1.trinn 2017-2018.

Innskrivinga finn stad onsdag 15. februar mellom kl. 15.00 og 18.00 på Raknes skule.

Møt opp og få helse på rektor Jonas Storvik, du vil også få ei omvising på skulen og få sjå på klasserommet ditt.

Fyll ut og ta med innmeldingskjema til skulen / SFO som kom i posten. Dei som ikkje har anledning til å kome kan levere skjema 16. februar på skulen sitt kontor eller på Kommunehuset.

Les mer her.

:: Les mer

Levert av CustomPublish AS