bilde av dans

Dans i kulturskulen

Ny danseinstruktør, Vilde Langø, gler seg til oppstart!


:: Les mer

Inntektsgradert betaling av barnehage

Frå 1. mai 2015 er maksimumssats for barnehageplass kr. 2 580,- . pr. mnd. For foreldre med lav inntekt er det er muleg å søkje redusert betaling i barnehage. Vedtak kan gjevast for eit år av gongen. Ingen husholdningar skal betale meir enn 6% av brutto inntekt.

Frå 1. august 2015 har alle 4- og 5-åringar og barn med utsatt skulestart, som bur i husholdningar med låg inntekt rett til å få 20 timar gratis opphaldstid i barnehage per veke. Inntektsgrensa er her satt til kroner 405 000,- i 2015.

·         Foreldrebetaling i Midsund kommune vert fakturert for 11 månadar. Juli er betalingsfri.

·         Kostpengar kjem i tillegg.

·         For å søkje om redusert betaling skal det fyllast ut eit søknadsskjema.

·         Det er husholdninga si brutto inntekt som vert lagt til grunn.

:: Les mer

Tilbod på vintervedlikehald av vegar i Midsund kommune – Otrøya i perioden 2015-2019

Midsund kommune ønskjer tilbod på vintervedlikehald av kommunale

vegar på Otrøya for 4 års perioden 2015 – 2019.
Spørsmål kan rettast til teknisk sjef på tlf. 71 27 05 00.
Tilbodspapira er tilgjengeleg på Sørviskontoret tlf. 71 27 05 00.

 

Tilbodet skal leverast til: Midsund kommune, Sørviskontoret, 6475 Midsund
innan tysdag den 01.09.14 kl. 13.00.

Tilbodet skal vere merka: ”Tilbod brøyting, Otrøya 2015 - 2019”.

Teknisk

:: Les mer

Midsund bibliotek

opnar att tysdag 25. august

:: Les mer

FLYTTEKASSER

Student som skal på hybel? eller på flyttefot? Gratis flyttekasser fåes på biblioteket.

Henv. Unni Krohn på mob. 47 24 09 95

:: Les mer

AKTIV PÅ DAGTID - Midsund kommune og NAV

Vil du være med på tur?

Dato:         Turmål:

01.09.   Vågsdalen

08.09.   Sandan

15.09.   Kvalvika, parkering ved Tangen Maskin

22.09.   Holsvatnet

29.09.   Klausethjelen

 

:: Les mer

Øyriket i Romsdal til by'n

Bli med til by'n 19.september

Med eit godt vertskap skal vi enda ein gong ønske velkommen til «Øyriket i Romsdal til by’n». Marknadsplassen med utstillarar og utescene rammer inn Gørvelplassen på ein perfekt måte for å skape den beste atmosfæren. Vi er igjen klare til å gjenta suksessen og håper at så mange som mogeleg blir med!

:: Les mer

Levert av CustomPublish AS